مراسم آیین دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز در روز چهارشنبه ۲۹/۲/۹۵ برای دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ، کارشناسی ارشد پردیس و دکتری و در روز چهارشنبه ۵/۳/۹۵ برای دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برگزار گردید. در این برنامه ها که دانشجویان به همراه خانواده های خود حضور داشتند، علاوه بر برنامه های شاد و مفرح ، آیین قرائت سوگند نامه توسط معاون محترم آموزشی دانشگاه اجرا گردید و دانشجویان برتر لوح تقدیر و هدایایی از اساتید خود دریافت داشتند. عکس یادگاری با خانواده و اساتید پایان بخش این مراسم بود.

دانشگاه صنعتی شیراز در سال جاری تعداد ۱۲۸ نفر در دوره کارشناسی، ۲۷۴ نفر در دوره کارشناسی ارشد و ۲۹ نفر در دوره دکتری فارغ التحصیل می نماید.