پرونده ارتقاء مرتبه آقای دکتر محمد رضا طلاقت ، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی نفت و گاز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شیراز مطرح شد و با ارتقاء ایشان به مرتبه ارزشمند دانشیاری موافقت شد.

معاونت آموزشی دانشگاه این موفقیت را به ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.