پرونده ارتقاء مرتبه آقای دکترعلی اکبر حکمت زاده ، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شیراز مطرح شد و با ارتقاء ایشان به مرتبه ارزشمند دانشیاری موافقت شد.

معاونت آموزشی دانشگاه این موفقیت را به ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.