ارائه بورسیه تحصیلی دولت قطر به دانشجویان در مقاطع مختلف

Scholarship

آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:

https://qatarscholarships.qa

 آدرس سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس:

Scholarship.saorg.ir

آدرس سایت ارزشیابی دانشگاهها:

Grad.saorg.ir