ارائه بورسیه تحصیلی هنگ کنگ ( مقطع دکتری)

Scholarship

آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:

www.rgc.edu.hk/hkphd

 آدرس سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس:

Scholarship.saorg.ir

آدرس سایت ارزشیابی دانشگاهها:

Grad.saorg.ir