پرونده ارتقاء مرتبه سرکار خانم دکتر طاهر بینا زاده، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی برق و الکترونیک در تاریخ  ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شیراز مطرح شد و با ارتقاء ایشان به مرتبه ارزشمند استادی موافقت شد.

معاونت آموزشی دانشگاه این موفقیت را به ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.