دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل  در راستای اجرای "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان"  از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی ۱۳۹۷برای نیم سال اول سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربه سایت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل  مراجعه فرمایید.

www.ausm.ac.ir

زمان ثبت نام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ می باشد.