دانشگاه جهرم  در راستای اجرای "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان"  از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربه سایت دانشگاه جهرم مراجعه فرمایید.

https://jahromu.ac.ir