به اطلاع مي رساند دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع دكتري، براي سال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.جهت اطلاع از شرایط ثبت نام  به لینک زیر مراجعه فرمایید.

h ttps://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id= 32