پرونده ارتقاء مرتبه جناب آقای دکتر محمود اقتصادی فرد، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شیراز مطرح شد و با ارتقاء ایشان به مرتبه ارزشمند دانشیاری موافقت شد.

معاونت آموزشی دانشگاه این موفقیت را به ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.