پرونده ارتقاء مرتبه جناب آقای دکترعلی جوهری، عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و ومحیط زیست در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه شیراز مطرح شد و با ارتقاء ایشان به مرتبه ارزشمند استادی موافقت شد.

معاونت آموزشی دانشگاه این موفقیت را به ایشان و سایر همکاران فرهیخته دانشگاه صنعتی شیراز تبریک عرض می نماید.