دکتر اکبر رهیده 

مرتبه علمی

استاد

تلفن ثابت

۳۷۳۵۳۵۰۰– ۰۷۱

فاکس ۳۷۳۵۴۵۱۴– ۰۷۱

پست الکترونیکی

rahide@sutech.ac.ir

شرح وظایف معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

 • تشکیل جلسات شورای تخصصی آموزشی و شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی به منظور سیاست گذاری آموزشی و رسیدگی
 • انجام مطالعات و برنامه ریزی های لازم به منظور رشد تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز کشور، منطقه و جهان (توسعه رشته های بین رشته ای، شناسایی و راه اندازی رشته های جدید و توسعه برنامه پسادکتری)
 • برنامه ریزی به منظور ارتقای ساز و کار حمایت و هدایت تحصیلی دانشجویان
 • تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت توسعه همکاری های آموزش بین المللی با اولویت کشورهای منطقه
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء و رتبه دانشگاه در سطح ملی (طرح راد)
 • برنامه ریزی به منظور توسعه کیفی قطب های علمی متناسب با نیاز کشور
 • بررسی های لازم به منظور کسب اعتبار ملی و بین المللی در گروه ها و بخش های آموزشی، ارتقاء کیفیت آزمون ها و ارتقاء کیفیت برنامه ها و دوره های آموزشی
 •  بستر سازی فرهنگی، فنی و تخصصی در راستای توسعه آموزش مجازی و ترکیبی
 • برنامه ریزی به منظور سازماندهی ، جذب، ارتقاء و توسعه دانش و مهارت های اعضاء هیأت
 • تدوین شرح وظایف و تدوین آیین نامه و ترفیعات (اعضای هیات علمی)
 • برنامه ریزی برای استقرار و گسترش خدمات الکترونیکی و هوشمند سازی
 • برنامه ریزی بمنظور گسترش آموزش مداوم، آموزش های کوتاه مدت در سطح ملی و بین المللی و گسترش دوره های مجازی و استفاده از قابلیت های رسانه های جمعی
 • برنامه ریزی بمنظور ارتقاء سطح علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

نام ونام خانوادگی

سمت

زهرا ترنجیان

مسئول دفتر

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. انجام امور دفتری معاونت آموزشی دانشگاه

=================================================================================

 

نام ونام خانوادگی

سمت

مرضیه زارع

کارشناس  مسئول

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. امور فرصت تحقیقاتی دانشجویان
 2. پیگیری امور اجرایی کارگاهها و دوره های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه
 3. انجام امور حق التدریس اعضای هیات علمی
 4. انجام امور ترفیع پایه و احتساب سنوات اعضای هیات علمی
 5. انجام امور مربوط به فرایند بورس دانشجویان و اعضای هیات علمی

=================================================================================

نام ونام خانوادگی

سمت

مهتاب برازجانی

کارشناس آموزشی

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. درخواست مجوز رشته های جدید در پورتال شورای گسترش و تمدید مجوز رشته های تایید شده
 2. احتساب ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی
 3. تکمیل پورتال وزارت علوم مربوط به مشخصات اعضای هیات علمی
 4. درخواست ردیف استخدامی اعضای هیات علمی
 5. ارسال مدارک تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی بعد از تایید صلاحیت عمومی
 6. همکاری با واحد آمار دانشگاه در خصوص اعضای هیات علمی و رشته ها
 7. طرح سربازی
 8. کار با نرم افزار صدور احکام

=================================================================================

 

نام ونام خانوادگی

سمت

محمد ایزدیان

کارشناس دفتر جذب

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. انجام کلیه امور مربوط به جذب و استخدام اعضای هیأت علمی و متقاضیان بورس دانشگاه و مراکز تابعه
 2.  انجام کلیه امور مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه و مراکز تابعه