عنوان دسته تاریخ بروزرسانی دانلود فایل

فرم های عضویت و تبدیل وضعیت هیات علمی:

شناسنامه علمی متقاضي تبديل وضعيت آموزشي

خلاصه امتیازات کسب شده از فعالیت های مواد «۱» ، «۲» ، «۳»  و «۴»  

فهرست فعالیت ها و امتیازات مواد «۱» ، «۲» ، «۳»  و «۴»

فرم جزییات فعالیت ها و امتیازات مواد «۱» ، «۲» ، «۳»  و «۴»

فرم حداقل امتياز لازم جهت تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي

فرم نظرسنجی و ارزشیابی اعضای هیات علمی

هیات علمی ۹۹/۴/۱

     

 

 

 

  

  

  

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده احتساب سنوات هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم مخصوص گزارش فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی عضو هیات علمی جهت احتساب سنوات هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم مخصوص احتساب سنوات هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم تعیین اساتید مدعو پایان نامه / امتحان جامع / رساله دکتری هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم صدور کارت اعضاء هیات علمی هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم سفرهای خارجی .doc هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم سفرهای خارجی .pdf هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم جذب اساتید هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم تعریف عضو هیات علمی هیات علمی ۹۹/۴/۱
فرم درخواست پایه تشویقی پژوهشی هیات علمی ۹۹/۴/۱
قوانین و مقررات مربوط به اعضاء محترم هیات علمی وظیفه و فرم های طرح سربازی هیات علمی ۹۹/۴/۱

فرمهای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویی:

كاربرگ استفاده ازفرصت كوتاه مدت تحقيقاتي داخل و خارج از كشور ( فرم ۱۰۱)

کاربرگ مشخصات دانشجو  (فرم ۱۰۲)

فرم تعهد استرداد ارز اضافی (فرم ۱۰۳)

فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سند مالی یا دانشجویی)

فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی

دانشجویی ۹۹/۴/۱