عنوان دسته تاریخ بروزرسانی دانلود فایل
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده احتساب سنوات هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم مخصوص گزارش فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی عضو هیات علمی جهت احتساب سنوات هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم مخصوص احتساب سنوات هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم تعیین اساتید مدعو پایان نامه / امتحان جامع / رساله دکتری هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم صدور کارت اعضاء هیات علمی هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم سفرهای خارجی .doc هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم سفرهای خارجی .pdf هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم جذب اساتید هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم تعریف عضو هیات علمی هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم درخواست پایه تشویقی پژوهشی هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
قوانین و مقررات مربوط به اعضاء محترم هیات علمی وظیفه و فرم های طرح سربازی هیات علمی ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
فرم اطلاعات آموزشی درخواست رشته – گرایش جدید رشته-گرایش ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

فرمهای فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویی:

كاربرگ استفاده ازفرصت كوتاه مدت تحقيقاتي داخل و خارج از كشور ( فرم ۱۰۱)

کاربرگ مشخصات دانشجو  (فرم ۱۰۲)

فرم تعهد استرداد ارز اضافی (فرم ۱۰۳)

فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سند مالی یا دانشجویی)

فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی

دانشجویی ۱۳۹۹/۴/۱