عنوان
دسته
تاریخ بروزرسانی
دانلود فایل
ارزشیابی دانشجویان از اساتید
ارزشیابی و نظرسنجی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
نظر سنجی مدیر گروه از عضو هیات علمی
ارزشیابی و نظرسنجی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
نظر سنجی معاون دانشکده از عضو هیات علمی
ارزشیابی و نظرسنجی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
تکمیل کاربرگ ۱۳ صفحه ای ارزشیابی اعضای هیأت علمی
ارزشیابی و نظر سنجی
۱۳۹۹/۰۶/۱۱
جذب اعضای هیأت علمی پیمانی استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
درخواست ردیف استخدامی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
طرح سربازی اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
صدور حکم قرارداد همکاری اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
صدور حکم پیمانی عضو هیأت علمی جدید الاستخدام
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
صدور حکم تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه به رسمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
احتساب سنوات اعضای هیات علمی رسمی آزمایشی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۸/۰۳
اعطای پایه تشویقی پژوهشی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
اعطای پایه تشویقی اجرایی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه ذخیره و بازخرید مرخصی اعضای هیأت علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
برگزاری کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
پیگیری درخواست اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
مرخصی بدون حقوق
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
بکارگیری مدرس حق التدریس
استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع پایه و ... اعضا هیات علمی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
تعیین اساتید نمونه آموزشی
استاد نمونه آموزشی
۱۳۹۹/۰۴/۱۸

برگزاری مراسم گرامیداشت مقام  استاد

استاد نمونه آموزشی ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
محاسبه حق التدریس اعضای هیات علمی تمام وقت
حق التدریس و حق الزحمه
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه حق التدریس اساتید مدعو
حق التدریس و حق الزحمه
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
محاسبه حق الزحمه داوری اعضای هیات علمی
حق التدریس و حق الزحمه
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
بازنگری دروس
رشته و دروس
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
درخواست رشته های جدید تحصیلی
رشته و دروس
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
برگزاری آزمون بسندگی زبان
رشته و دروس
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز به سایر دانشگاه ­های ایران
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز به خارج از کشور
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری سایر دانشگاه­ های ایران به دانشگاه صنعتی شیراز
فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
درخواست تصویب پیشنهادی طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۱۳۹۹/۰۹/۲۹
درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۱۳۹۹/۰۹/۲۹
درخواست دفاع از پیشنهاد طرح تحقیق دکتری
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۱۳۹۹/۰۹/۲۹
درخواست دفاع از رساله دکتری
درخواست تصویب پیشنهاد طرح تحقیق و دفاع
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ثبت نام دانشجویان متقاضی واجد شرایط عضویت در دفتر استعداد درخشان مقاطع تحصیلات تکمیلی استعدادهای درخشان ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
ثبت نام دانشجویان واجد شرایط عضویت در دفتر هدایت استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی استعدادهای درخشان ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 
اعزام دانشجویان به المپیادهای غیر متمرکز دانشجویی
استعدادهای درخشان
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
همکاری با بنیاد نخبگان استان فارس
استعدادهای درخشان
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
پذیرش متقاضیان بدون آزمون در مقطع تحصیلات تکمیلی استعدادهای درخشان
۱۳۹۹/۰۴/۱۸
 انجام مراحل گزینش پذیرفته شدگان بدون آزمون  در مقطع تحصیلات تکمیلی استعدادهای درخشان ۱۳۹۹/۰۶/۱۱